۱ فروردین ۱۴۰۲
شرکت جم صنعت کاران|خدمات ما|خدمات کارگاهی مورد نیاز پروژه‌های صنعتی

خدمات کارگاهی مورد نیاز پروژه‌های صنعتی

شرکت جم صنعتکاران (JSCO) علاوه بر کارکنان متخصص و کارآزموده که از آن برای تعمیر و نگهداری شرکت پتروشیمی جم (JPC) و سایر شرکای تجاری استفاده می‌کند، دارای کارگاه مرکزی تعمیرات پیشرفته‌ای است.
JSCO آماده است بستر را به منظور ارایه خدمات کارگاهی به سایر پتروشیمی‌های منطقه که برای تعمیرات کارگاه مجهزی ندارند به اشتراک گذارد.