۱ فروردین ۱۴۰۲
شرکت جم صنعت کاران|خدمات ما|تامین نیروی انسانی

تامین نیروی انسانی

حوزه منابع انسانی در شرکت مهندسی جم صنعت‌کاران به عنوان شریک استراتژیک کسب وکار مطرح است و ماموریت آن عبارت است از تامین نیروی انسانی جهت شرکای تجاری و مهیا نمودن زمینه نگهداشت و ارتقای توانمندی‌ها و خلاقیت‌های کارکنان جهت پیشبرد اهداف و برنامه‌های مصوب شرکت با اولویت‌های ذیل:
  • هم راستایی استراتژی منابع انسانی با استراتژی‌های کلان سازمان
  • بهبود و یکپارچه سازی سیستم‌های اطلاعاتی منابع انسانی
  • شناسایی و جذب استعدادها با اولویت نخبگان از دانشگاه‌های برتر
  • استقرار مکانیزم نگهداشت  بر مبنای شایسته سالاری
  • توسعه دانش و مهارت‌های کارکنان