۱ فروردین ۱۴۰۲
شرکت جم صنعت کاران|خدمات ما|خدمات فنی در قالب مشارکت‌های استراتژیک

خدمات فنی در قالب مشارکت‌های استراتژیک

شرکت جم صنعتکاران (JSCO) بر این باور است که دارای مجموعه توانایی‌ها، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و ظرفیت فنی و مهندسی  ویژه‌ای است که این سازمان را برای ورود به  هر نوع  پروژه ای توانمند می‌کند. 
از سوی دیگر از به اشتراک‌گذاری ظرفیت‌ها و توان فنی و مهندسی با سایر شرکت‌ها برای ایجاد هم‌افزایی و  توان مضاعف استقبال می‌کند تا بدین‌وسیله امکان اجرای پروژه‌های مقیاس بزرگتر ایجاد شود. 
این به اشتراک‌گذاری می‌تواند شامل دو شرکت و یا تشکیل کنسرسیومی از مجموعه‌ای از شرکت‌ها باشد