۱۲ خرداد ۱۴۰۲
اهمیت برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در پروژه‌های نفت،گاز و پتروشیمی بر هیچ‌کس پوشیده نبوده و عامل توفیق نهایی در انجام آن پروژه خواهد بود. 
این مهم شامل برنامه‌ریزی، نظارت و کنترل فعالیت‌های فنی، زمان‌بندی، مصالح مورد نیاز و هزینه‌های احتمالی برای توسعه پروژه است.
شرکت جم صنعتکاران (JSCO)  آماده است با پذیرش این مسوولیت و تعامل مستقیم با شرکت‌های طرف قرارداد همکاری نموده تا با پایش و تحلیل  دایمی سیر پیشرفت پروژه، پایان و بهره‌برداری آن در راس زمان مقرر تضمین شود.