۱ فروردین ۱۴۰۲
شرکت جم صنعت کاران|خدمات ما|نصب و راه اندازی

نصب و راه اندازی پروژه‌های صنعتی

فعالیت‌های اجرای نصب و ساختمان، پیش‌راه‌اندازی و راه‌اندازی واحدهای گوناگونی از شرکت پتروشیمی جم  توسط شرکت جم صنعتکاران (JSCO) به اتمام رسانده شده است. این مهم تنها به پتروشیمی جم منحصر نشده و پروژه‌های متعددی در این خصوص در سایر شرکت‌های صنعت بزرگ پتروشیمی به اجرا درآمده است. 
JSCO آماده است این ظرفیت عظیم حاصل شده از تجارب گذشته و توسعه توان فعلی را در دیگر مجموعه‌های صنعتی به ویژه نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته به کار گیرد.