۱۲ خرداد ۱۴۰۲

طراحی و مهندسی واحدهای صنعتی و ساختمانی

شرکت جم صنعتکاران (JSCO) بخش عمده‌ای از تجارب گذشته خود را در  حوزه طراحی و مهندسی واحدهای صنعتی و ساختمانی اندوخته و اکنون این بخش به عنوان یکی از اصلی‌ترین خدمات این شرکت محسوب می‌شود. 
عمده خدمات این بخش به شرکت پتروشیمی جم در بازه‌ی زمانی طولانی ارایه شده اما JSCO آن را به جم محدود نکرده و در پروژه‌های شاخص دیگری در این صنعت نیز آن را به کار گرفته است.