۱۲ خرداد ۱۴۰۲
شرکت جم صنعت کاران|فرم ها|درخواست همکاری

درخواست همکاری با جم صنعت کاران

توجه:
شرکت جم صنعت کاران هیچ گونه تعهدی در خصوص استخدام ثبت نام شوندگان نداشته و در صورت نیاز با واجدین شرایط تماس گرفته می شود.
اطلاعات فردی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
اطلاعات تماس
*
*
*
*
*
*
*
اطلاعات تحصیلی
*
*
*
*
*
سوابق کاری
*
*
مهارت ها
آشنایی با زبان خارجه
*