۱۲ خرداد ۱۴۰۲
شرکت جم صنعت کاران|فرم ها|فراخوان جذب دانشجو

فراخوان جذب دانشجو

فراخوان جذب دانشجو

توجه:
این فرم بصورت موقت و آزمایشی ساخته شده و از اطلاعات وارد شده در حال حاضر استفاده نخواهد شد.
اطلاعات فردی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
اطلاعات تماس
*
*
*
*
*
*
*
اطلاعات تحصیلی
*
*
*
*
اطلاعات شغلی
آشنایی با زبان خارجه
*