۱۲ خرداد ۱۴۰۲

دفتر عسلویه

آدرس :      

استان بوشهر،عسلویه،منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی،پتروشیمی جم-شرکت جم صنعتکاران

 تلفن :   

                 07737324356 

نمابر :   

               07737324324

کدپستی :

              7539175598

دفتر تهران

آدرس:     

                       تهران، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، پلاک 27 طبقه ششم

 تلفن :   

                      88656493 ، 88654764

نمابر :  

                     88655944

کدپستی :

                    1434853115

 

تاریخ بروزرسانی : ۲۴ مهر ۱۴۰۰ ۱۱:۵۸

تماس با مدیریت

تماس با فنی و مهندسی

تماس با منابع انسانی