اسلایدر سهامداران

سهامداران شرکت جم صنعت کاران :

  • شرکت پتروشیمی جم 99/96
  • شرکت صبا آرمه 0.01
  • شرکت گسترش تجارت پارس سبا 0.01       
  • شرکت نوآوران مدیریت سبا 0.01
  • شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی 0.01