۱۲ خرداد ۱۴۰۲
شرکت جم صنعت کاران|درباره ما|هیات مدیره و مدیر عامل
اسلایدر مدیرعامل و هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

تصویر مدیر عامل   عضو هیئت مدیره 1   عضو هیئت مدیره 1   عضو هیئت مدیره 2  

علی ابراهیم زاده

غلامرضا موسی خانی

محمدرضا مرتضایی

نادر کاظمیان

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره معاونت بازرگانی و عضو هیئت مدیره عضو هیئت مدیره عضو هیئت مدیره