۱۶ تیر ۱۴۰۱
شرکت جم صنعت کاران|درباره ما|هیات مدیره و مدیر عامل
اسلایدر مدیرعامل و هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

تصویر مدیر عامل   تصویر رئیس هیئت مدیره   عضو هیئت مدیره 1   عضو هیئت مدیره 2  

 علی ابراهیم زاده

 مصطفی ملکوتی

 محمدرضا مرتضایی

 نادر کاظمیان

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره  رییس هیئت مدیره  عضو هیئت مدیره  عضو هیئت مدیره