۱۲ خرداد ۱۴۰۲
شرکت جم صنعت کاران|درباره ما|مدیران عامل پیشین
اسلایدر مدیران عامل پیشین

معرفی مدیران پیشین

مدیران عامل شرکت جم صنعت کاران از تاسیس تا کنون:


1- مهندس غلامرضا کیخایی  سال 1386


کیخایی

2- مهندس اسماعیل بهدادی از سال 1387 تا 1388

مهندس بهدادی

3-مهندس نیکزاد قاسم پور  از سال 1388 تا 1391

قاسم زاده

4-مهندس شاهین صالح محمدزاده از سال 1391 تا 1392

مهندس شاهین صالح محمد زاده

5-مهندس رمضانعلی عموزاده از سال 1392 تا 1393


عموزاده

6-مهندس محمدرضا طاهرکردی از سال 1393 تا سال 1394

طاهرکردی

7-مهندس عادل زاده سال 1394

عادل زاده

8- مهندس قیامی سال 1394

قیامی

9-مهندس محسن آتش زمزم از سال 1394 تا 1398

آتش زمزم